Thước Gạt Bê Tông

Liên hệ: 0912947683

Thông số kỹ thuật

Chiều dài cần gạt: 5M ( có 3 đốt, mỗi đốt dài 1,7m )

Chiều rộng bàn gạt: 30 Cm

Chiều dài bàn gạt: 1,2M

Trọng lượng: 12Kg

Thước Gạt Bê Tông